AUDIT AND TAX s.r.o. U Sokolovny 121, 76001 Zlín - Prštné, tel.: 57 722 0350

Home
Služby
Kontakty
Kdo je kdo
Reference
Sídlo firmy
Ke stažení
Novinky
Odkazy
Vážně nevážně

         

            

          

 

 

   AUDIT AND TAX, s.r.o.   je auditorská a poradenská společnost českého původu, která byla založena v roce 2000. Je reprezentována jedním auditorem a čtyřmi daňovými poradci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti auditu a daňového poradenství, kteří se podíleli od roku 1993 na auditech mnoha desítek společností. Naši současní klienti pocházejí z rozdílných odvětví a zahrnují jak sektor soukromý, tak i veřejný, velké skupiny i malé a střední podniky včetně firem se zahraniční účastí. Vzhledem k úzké spolupráci s externími spolupracovníky v oblasti práva či oceňování majetku naše činnost zahrnuje různé oblasti, což dovoluje nabízet poměrně široký rozsah služeb. 

 
Veškeré služby jsou prováděny zkušeným týmem pracovníků, skládajícím se z auditora, daňových poradců a asistentů auditora. Naším hlavním cílem je poskytování kvalitních auditorských, daňových a ekonomických služeb a plná spokojenost klienta. Poradenství a služby zajišťujeme běžně buď osobně, ale i telefonicky, faxem či emailem podle požadavků klienta. Krédem společnosti AUDIT AND TAX, s.r.o. je zachování vysoké odborné úrovně při respektování Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky. České národní směrnice pro provádění auditu jsou připraveny na základě mezinárodních auditorských standardů vydávaných Mezinárodní federací účetních (IFAC) a jsou upraveny s ohledem na platné zákony upravující vedení účetnictví a provádění auditu v České republice, především obchodní zákoník, zákon o účetnictví a zákon o auditorech. 
 

 Filozofie naší firmy vychází ze základních principů morálky. 

Zachováváme přísnou mlčenlivost o věcech, které se dozvíme od našeho klienta 
Poskytujeme klientům vysoce specializované odborné služby
Chráníme zájmy klienta
Rozvíjíme odbornou kvalifikaci všech našich pracovníků 
Dbáme na naši nezávislost 
Všechno, co děláme, směřuje k uspokojení potřeb klienta
 Ochrana poskytnutých údajů: 

Zavazujeme se, že nezneužijeme, udržíme v tajnosti a nezpřístupníme třetí osobě informace, které získáme registrací nebo zadáním dotazu klienta, a to takové, které mohou být považovány dle § 17 obchodního zákoníku za obchodní tajemství nebo dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za osobní údaje.
Poskytnutí informací osobám, které zpracovávají zadaný dotaz, a dále nakládání s informacemi uvnitř naší společnosti není zpřístupněním informací třetí osobě či porušením jejich utajení. 
Zpřístupnění informací třetí osobě či porušením jejich utajení rovněž není jejich poskytnutí orgánům státní správy v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu nebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti, takto poskytnuté informace však budou označeny jako obchodní tajemství (osobní údaje). 

Na spolupráci s Vámi se těší Ing. Josef Pechál a Ing. Jiří Strnad
jednatelé společnosti


 

[ Home ] Služby ] Kontakty ] Kdo je kdo ] Reference ] Sídlo firmy ] Ke stažení ] Novinky ] Odkazy ] Vážně nevážně ]

webmaster : www.jdpage.cz

Optimalizováno IE 4.0 a vyšší , rozlišení 1024x768