AUDIT AND TAX s.r.o. U Sokolovny 121, 76001 Zlín - Prštné, tel.: 57 722 0350

Home
Služby
Kontakty
Kdo je kdo
Reference
Sídlo firmy
Ke stažení
Novinky
Odkazy
Vážně nevážně

         

            

          

 

 

   


Steelmannovo národohospodářské pravidlo
Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši. 


Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla
Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy.


Bernyho shrnutí
Stát zbytečně utrácí. 


Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí
Ano.


Principiální triáda daňových změn
1. Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ. 
2. Zvýšení daňových sazeb je možné po volbách. 
3. Je možné současně zvýšit daňovou sazbu i základ daně, pokud to lze svést na předchozí vládu. 


Obecný ministerský zákon F. E. Gorna
Je v zájmu zachování každého pracovníka ministerstva vytvářet složité a nepochopitelné zákony a zdůvodňovat tím svoji existenci.


Rifleyův obecný daňový zákon
V daních je možné všechno.


Základní berní axiom
Nikdo nemá v pořádku své daně.


Upřesnění doc. Valmyho 
Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný.


Výkladový princip prof. Blocka
Nejasné zákony je nutné vykládat tak, aby daň byla co nejvyšší.


Vahorlova výjimka
Zákony není nutné vůbec vykládat, pokud to umožní, že daň bude co nejvyšší.


Nuttgerův striktní přístup
Nezdržujte se výkladem zákonů, když máte vybírat daně.


Úkol ministra G. H. Freemanna
Jakže? Zákon že to neumožňuje? Tak vydejte metodický pokyn!


Logický vztah prof. Exleye
Z nepřesných zákonů nelze přesně stanovit daňovou povinnost.


Exleyho pravidlo
Daňovou povinnost nelze nikdy stanovit s dostatečnou přesností.


Zákon přiblížení 
Daňoví poradci se mohou přiblížit ke správnému určení povinnosti klienta, nikdy ji však nemohou určit zcela správně.


Holtnova nesouhlasná premisa (též Antiexleyův zákon)
Daňovou povinnost lze stanovit zcela přesně, pokud ji stanoví berní úředník.


Pravidlo daňové koncentrace F. W. Robertse
Je nutné koncentrovat zdanění na to, co neuteče, tedy zejména na nemovitosti.


Kingsleyovo určení
Daňová spravedlnost je teorie pro dívčí gymnázia. 


Weaponův zákon
Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větším zločinem, než krátit daňovou povinnost.


Genderovo prohlášení
Berní úředník slouží pouze lidu a nikoli člověku.


Penelovo prohlášení
Ty křížovky jsou trapně jednoduché! Podejte mi nějaké daňové přiznání!


Jersyho zákon nepřímé úměry 
Čím nižší daň, tím složitější daňové přiznání.


Zásada dr. Emerga
Největším nepřítelem daňového poradce není berní úředník, ale špatný klient.


Henryho definice daňového poradce
Daňový poradce je člověk, který ušetří klientovi víc peněz, než mu klient vyplatí.


Trepeovo pravděpodobnostní upřesnění
Možná.


Kindovo časové upřesnění
Někdy.


Shrnutí bratří Dishorttů
Možná alespoň někdy.


Obecné principy berního úředníka podle S. P. Stewerse
1. Daň se musí vybrat, ať to stojí, co to stojí.
2. Nejsilnější zbraní berního úředníka jsou nejasné zákony. 
3. Politické strany se doměřují až podle výsledku voleb. 
4. Kdo si najal daňového poradce, má co skrývat. 
5. Kdo má ještě na daňového poradce, tomu byla vyměřena malá daň. 
6. Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce. 
Výběrčí pragma (prohlášení k berním úředníkům) S. J. Moora
1. Nechoďte do bohatých firem. I když jim doměříte daň, ještě jim zbude na daňového poradce a můžete vybranou daň vracet. 
2. Nechoďte do chudých firem. I když jim doměříte daň, nebudou mít na její zaplacení. 
3. Hledejte střední firmy, které mají jen na doměřenou daň. Když je doměříte, už jim nezbude na daňové poradce a nebudete daň vracet. 
4. Vždy jednejte pomalu a nepřehledně. 
Slipův zákon chybovosti
Není bezchybných daňových přiznání.


Hearstova výjimka
Bezchybná daňová přiznání jsou ta, která berní úřad dosud nezpochybnil.


Definice posledního dne 
Poslední den lhůty v daňovém řízení je den, předcházející dni, ve kterém jsme zjistili, že něco máme udělat. 


Systémová pravidla daňového přiznání (pravděpodobně od D.D. Sharma, přesněji nedoloženo)
1. V daňovém přiznání je vždy špatné nějaké číslo. 
2. Pokud v daňovém přiznání není špatné nějaké číslo, je v něm jistě špatný nějaký text. 
3. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text, pak jistě chybí podpis. 
4. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis, jistě chybí přílohy. 
5. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy, pak jistě bylo podáno po lhůtě. 
6. Pokud v daňovém přiznání není špatné číslo ani špatný text a nechybí podpis ani přílohy a bylo podáno ve lhůtě, pak jde jistě o důsledný podvod. 
7. Nejde-li ani o podvod, pak dokument nepochybně není daňovým přiznáním. 


Greenův princip první úspěšnosti
Když se vám podaří vyplnit daňové přiznání na poprvé, určitě vás čeká nějaká vážnější nepříjemnost.


Falingův zákon I
Když nemáme dost času na správné vyplnění daňového přiznání, musíme pak mít dost času na dodatečné daňové přiznání.


Falingův zákon II
Jediná možnost, jak nezkazit daňové přiznání, je nedělat ho.


Faultova škodní úměra
Výše způsobené škody daňovým poradcem je nepřímo úměrná odměně za jeho práci.


První princip dr. Koorse
Z daňových dokladů se ztrácejí jen ty důležité.


Druhý princip dr. Koorse
Pokud vám pes sežere doklad, je to vždy originál, ke kterému neexistuje kopie.


Tvrzení lady Heelové
Hledání logiky v daňových zákonech je ztrátou času, kterou ti nikdo neuhradí.


Lungeovo pravidlo
Nejlepší daňová řešení se vyznačují tím, že možná projdou u berního úřadu.


Princip zastupování
Jeden daňový poradce může u jednoho správce daně zastupovat tolik klientů, kolik stačí. Někteří daňoví poradci jich zastupují i více.


Sodův obecný poradenský zákon
Nesnažte se vyřešit všechny problémy klienta. Nebude vás už potřebovat.


Eduardův bezpečnostní zákon
Je bezpečnější dráždit kobru bosou nohou, než odmlouvat bernímu úředníku.


Daně a samota

Zdá se Ti, že
- jsi opuštěný/á? 
- nikoho nezajímáš? 
- jsi úplně bezvýznamný/á? 
- na Tobě nikomu nezáleží? 
- nikdo nechce o Tobě nic vědět? 
- nikoho nezajímá co vlastně děláš? 
TAK ZKUS LETOS NEPODAT DANOVÉ PRIZNÁNÍ !!!

Nespavost
Účetní si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním. 
"A zkusil jste třeba počítat ovečky?" 
"No, v tom je ta potíž – spletu se a pak se tři hodiny snažím přijít 
na to, kde jsem udělal chybu."Kdo je to daňový poradce
Daňový poradce je člověk, který vyřeší problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete, ...a draze za to zaplatíte.
Daňový poradce
Daňového poradce raní ve třiatřiceti letech mrtvice. Jde tedy do nebe, kde ho u nebeské brány přijímá sv. Petr. "Proč tak mladý, proč?", běduje daňový poradce, "vždyť je mi teprve třiatřicet let". "To není možné", oponuje sv. Petr, "tak mladé my přeci neděláme, pokud se nejedná o nějaký úraz nebo něco mimořádného" a jde se podívat do evidence, kde se stala chyba. Po delší době se vrátí a povídá: "Je to správně. Podle hodin, které jste naúčtoval svým klientům, je vám už 73".


Filuta účetní I
Špičky ve svých oborech dostaly na konferenci záludný dotaz: "Kolik je 2 x 2?" Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak říká: "Je to 3,99." Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém do svého počítače a po chvíli oznamuje: "Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02." Matematik se chvíli soustředí, nevnímá vůbec nic okolo a pak praví: "Odpověď neznám, ale jsem si jist, že existuje." Filozof: "Co tím myslíte, 2 x 2?" Logik: "Prosím, definujte 2 x 2 přesněji." Účetní zavřel všechna okna a dveře, opatrně se rozhlédl a ptá se: "Kolik CHCETE, aby to bylo?"


Filuta účetní II
Mafie si najme účetního, který je němý a hluchý, aby nemohl nic prozradit, kdyby byly trable s policií. Obchody zdárně kvetou, až jednou se z konta ztratí padesát tisíc dolarů. Mafiáni seženou chlápka, který umí znakovou řeč, a jdou za účetním. Mafiáni se ptají, kde jsou ty peníze. Chlápek tlumočí účetnímu. Ten mu znakovou řečí říká: "Já nevím, moje knihy jsou v pořádku." Chlápek říká mafiánovi: "Říká, že o ničem neví, že má knihy v pořádku." "Řekni mu, že když se nepřizná, zastřelíme ho." Chlápek vyřizuje a účetní znovu, že o ničem neví. "Říká, že fakt o ničem neví." Mafián vytáhne pistoli a říká: "Řekni mu, že má poslední šanci se přiznat a zachránit si život." Chlápek vyřizuje. Účetní na něj znakovou řečí: "Ať mě nezabíjí! Peníze jsou na zahradě mezi dvěma jabloněmi u plotu." Chlápek vyřizuje: "Říká, že nic neví."


Žádost na Finanční úřad (V. Blaha)

Blíží se čas podávání daňových přiznání. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na dopis (a po chvíli hledání jej také nalezl), který dostala jedna má příbuzná, coby pracovnice Finančního úřadu jednoho jihomoravského okresního města po té, co pisateli původem z moravského "Horňácka" zaslala platební výměr na zaplacení pokuty. Pisatel ji sice žádal, aby jej po přečtení zničila, ale protože ta jej považovala z literárního hlediska za skutečnou perlu, začernila jeho příjmení a adresu a půjčila mi ho. Dopis pochází z roku 1994 – Internet ještě moc u nás nefungoval, tak se k jeho zveřejnění dostávám až nyní. Dopis jsem přepsal a snažil jsem se dodržet i občasné pravopisné chybky. Za nepřesnosti proti originálu se autorovi i čtenářům hluboce omlouvám.13.7.1994 

Vážená paní 

Zdravím Vás co nej nejvíce. 

Jsem Jeňa XYZ a su Vašim velikym dlužníkem. Já mám platit velikú pokutu finančnímu úřadu za dopravní přestupek. Dělá to patnást tisíc a eště potom sto padesát korun za státní výlohy. 

O to zaplacení by nešlo ale je pro mňa veliká otázka, gde ty peníze vzít. Došla ně už aj Vaša upomínka. Su s toho celý nešťastný. Já už sem mňál na to našetřených šest tisíc enomže sem býl včíl na čundru. A tam sem to skoro všecko prolujdačil. Stejnak já nejsu schopný tolikých peňez pozháňat bjehem tak krátkej doby. A tož sa na Vás obracám s veliků prosbů. Prosím Vás gdyš to bude možné a já si myslím že ano aby ste mně nedělali tů eksekuci lebo by mňa to dovédlo na kraj býdy a žebroty. Namísto toho mám takový nápad, že by sem to splatil mňesíčně po tisícikoruně. Tak bych Vás chtěl požádat dybyste ně poslali 15 složenek a já by sem každý měsíc jednu poslál na finanční úřad. Já vím, že sem to mňál udělat dávno enom že sem býl tolik zadlužený že sem stejně na to nemňál. Zatým sem tam poslal enom tych sto padesát korun at tam aspoň neco je no a ty další bych byl už schopný posílat až včíl. Masná to pokuta jak sviňa. Ten do to vymyslél toš bych mu to také dál zaplatit. Enom zazeleňá balónek a už tolikých peňez do luftu. Ale to nevadí. Peníze budú a my nebudem.

Tak teda neco s tym zkuste udělat. Udělejte neco pro zvířata. Zkuste ně poslat ty složenky a já věřím, že to nejak zgůláme a že to dobře dopadne. Navíc Vás prosím, že dyž ně budete neco posílat tak ně na adresu nepište „Jan“ ale „Jéňa“ anebo aspoň ročník 1968 protože nás je v baráku víc tak at dostane to ten pravý a néni z toho nejaké peklo. Ináč ně odpusťte můj škrabopis lebo je to jak dyby psál náš kocůřisko a až to přečtete tož to zničte abí to nigdo neviděl Určitě Vám to dalo zabrat. 

Moc Vám děkuju a s pozdravem


Lepší napitý jak zabitý 


se těším na Vaši odpověď a řeknime tomu spolupráce 


Jeňa  

Home ] Služby ] Kontakty ] Kdo je kdo ] Reference ] Sídlo firmy ] Ke stažení ] Novinky ] Odkazy ] [ Vážně nevážně ]

webmaster : www.jdpage.cz

Optimalizováno IE 4.0 a vyšší , rozlišení 1024x768