AUDIT AND TAX s.r.o. U Sokolovny 121, 76001 Zlín - Prštné, tel.: 57 722 0350

Home
Služby
Kontakty
Kdo je kdo
Reference
Sídlo firmy
Ke stažení
Novinky
Odkazy
Vážně nevážně

         

            

          

 

 

   


Auditor a daňový poradce :

ing. Josef Pechál      

Datum narození :            25.9.1965

Vzdělání :                       VŠZ Brno, fakulta provozně ekonomická

Pracovní zkušenosti : 
Po absolvování fakulty provozně ekonomické Vysoké školy zemědělské v Brně a základní vojenské prezenční služby působil v letech 1989 –1992 v zemědělství, kde pracoval jako ekonom střediska v zemědělském družstvu. Od roku 1993 se začal věnovat auditorské činnosti, nejprve jako asistent auditora a od roku 1995 jako auditor Komory auditorů České republiky. Během více než desetileté praxe získal zkušenosti s audity všech forem podnikatelských subjektů a s audity neziskových subjektů. Oborová specializace je zaměřená na oblast metodiky účetnictví a daňového poradenství. Od roku 1995 současně působí i jako daňový poradce Komory daňových poradců České republiky. 


Daňoví poradci :

Ing. Jiří Strnad     

Datum narození :           18.3.1970

Vzdělání :                      VŠB Ostrava, fakulta ekonomická

Pracovní zkušenosti : 
Po ukončení studia na vysoké škole pracoval v letech 1993 až 1995 jako účetní. Začátkem roku 1995 nastoupil jako asistent auditora do auditorské společnosti a začal se plně věnovat auditorské profesi. V roce 1996 složil zkoušku na daňového poradce (ev. č. KDP ČR 2036) a začal se rovněž věnovat daňovému poradenství. Od roku 1995 až doposud se aktivně podílel a podílí na auditech účetních závěrek a poradenství v oblastí daní velké řady společností. Oborová specializace je zaměřena na oblast metodiky účetnictví a daňového poradenství s důrazem na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty.V současné době provádí auditorskou činnost a daňové poradenství jako jednatel společnosti AUDIT AND TAX, s.r.o. Zlín. 


Ing. Miroslav Glaba  

Datum narození : 15.12.1964

Vzdělání : Vysoká škola zemědělská Brno, agronomická fakulta

Pracovní zkušenosti :
Po absolvování agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně a základní vojenské prezenční služby působil v letech 1988–1994 v zemědělství a státní správě, ve funkcích agronoma, předsedy zemědělského družstva a ředitele územního odboru Ministerstva zemědělství. Od roku 1995 působí jako daňový a účetní poradce i jako asistent auditora. Během desetileté praxe spolupracuje v oblasti účetnictví a daní s desítkami podnikatelských subjektů, od podnikajících fyzických osob až po velké obchodní společnosti s mezinárodní účastí. Hlavním předmětem činnosti je práce asistenta auditora, dále provádění kontroly účetnictví s následným zpracováním daňových přiznání podnikatelských subjektů. Oborová specializace je zaměřena na oblast daní z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitostí a daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí. 


Asistenti auditora :

Jana Zlínská  
Datum narození : 24. 7. 1957
Vzdělání : Střední ekonomická škola ve Zlíně 


Pracovní zkušenosti :
Po ukončení střední ekonomické školy a mateřské dovolené nastoupila do státního podniku Svit, kde pracovala až do roku 1996. Od tohoto roku pracuje jako asistentka auditora a účetní. V průběhu praxe asistentky auditora v auditorské společnosti se seznámila s účetnictvím akciových společností, společností s ručením omezeným, příspěvkových organizací, společností v konkurzu a fyzických osob. Jako účetní ovládá podvojné účetnictví i daňovou evidenci.

Ing. Eva Vlasatíková
Datum narození : 2. 4. 1977
Vzdělání : VŠB–TU Ostrava, ekonomická fakulta

Pracovní zkušenosti:
Po ukončení studia na Obchodní akademii v Uherském Hradišti pracovala v letech 1995 a 1996 jako účetní v obchodních společnostech. Poté byla přijata ke studiu na vysoké škole, kde absolvovala inženýrské studium v oboru Finance. V září 2003 nastoupila ve společnosti AUDIT AND TAX, s.r.o. na pozici asistentky auditora. V roce 2006 složila zkoušky daňového poradce a začala se věnovat také daňovému poradenství se specializací na daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň a metodiku účetnictví.

Ivana Matúšová
Ivana Matúšová   
Datum narození : 16. 12. 1978
Vzdělání : Soukromá obchodní akademie, Otrokovice

Pracovní zkušenosti :

Po ukončení studia na Obchodní akademii v Otrokovicích v roce 1997 pracovala jako asistentka, fakturantka a účetní v obchodních společnostech. Od roku 2003 zajišťuje činnost účetního poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence pro menší podnikatelské subjekty. Od podzimu roku 2005 působí ve společnosti AUDIT AND TAX, s.r.o. jako asistentka auditora.Sekretariát :

Gabriela Vránová 
Datum narození : 17. 8. 1977
Vzdělání : Střední průmyslová škola kožařská, Státní jazyková škola Zlín


Pracovní zkušenosti :
Po ukončení studia na SPŠK v roce 1995 nastoupila pomaturitní studium na Státní jazykové škole ve Zlíně, které ukončila složením státní jazykové zkoušky z anglického jazyka. V roce 1996 odjela do Velké Británie. Ve školním roce 1997/1998 působila na 14. ZŠ-Štípa jako učitel anglického jazyka žáků 2. stupně. Od září 1998 do roku 2000 pracovala jako asistent ředitele, jejím úkolem bylo zprostředkování komunikace s mateřskou společností v USA a dalšími dceřinými společnostmi po celém světě, aktivní účast při videokonferenčních jednáních, překlad firemní korespondence, reklamních materiálů, manuálů, zpráv a dalších dokumentů. Od roku 2001 pracuje ve společnosti AUDIT AND TAX, s.r.o., kde kromě povinností sekretářky překládá auditorské zprávy do anglického jazyka a zprostředkovává komunikaci se zahraničními klienty.


Home ] Služby ] Kontakty ] [ Kdo je kdo ] Reference ] Sídlo firmy ] Ke stažení ] Novinky ] Odkazy ] Vážně nevážně ]

webmaster : www.jdpage.cz

Optimalizováno IE 4.0 a vyšší , rozlišení 1024x768